Hướng dẫn bài học kỹ thuật tự vệ cơ bản trong Karate gian khó

là nghệ thuật tự vệ chiến đấu khoa học thực dụng nhưng bằng đức công bằng và lòng nhân ái. Nó được áp dụng những chuyển động cơ thể bằng các nguyên tắc khoa học nhằm trang bị khả năng tự vệ tuyệt vời, giúp người luyện tập rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại và thích nghi mọi điều kiện gian khó.

Ngoài ra, Karate cũng rất hữu ích cho những người tập luyện có một sức khoẻ tốt và biết phối hợp hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thẩm thấu về Karate cũng như một sự thưởng ngoạn nghệ thuật, như một tác phẩm hội họa, một áng văn, một công trình kiến trúc hay bản tổng phổ trong âm nhạc. Hoặc cũng có thể hơn một kiệt tác nghệ thuật. Xét cho cùng thì Karate do tự thân sinh ra, nó chính là Đạo và được con người bắt gặp như một kiệt tác văn hóa. Những võ sư thời xưa cho rằng Karatedo là một lĩnh vực thuộc phạm trù tôn giáo của họ thì các võ sư Karate thuộc Okinawa cho rằng nó là Đạo – Một con đường của cuộc sống.

 

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>