Tự Học Võ Thuật

Vài thế ứng dụng trong thực tiển của môn võ Bạch Hổ Quyền pháp

Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền Trong bài trước chúng tôi đã giới thiệu qua một vài cách trong những cách luyện công của Bạch Hổ Quyền. Bài này chúng tôi sẽ trình bày vài thế thông dụng của môn quyền thuật này. * Đỡ và đánh khi địch thủ dùng tay. – Thế thứ nhất : Khi địch thủ dùng tay mặt đánh more »

Luyện công pháp của môn võ Bạch Hổ Quyền pháp cổ nhất hoàn cầu

Luyện công pháp của môn võ Bạch Hổ Quyền Trung Quốc là một nước có một nền văn minh cổ nhất hoàn cầu, mọi nguồn văn hóa Đông Phương phần lớn nhất đều phát sinh từ đó. Các bộ môn triết học, võ thuật, võ học đều được sáng tạo và trưởng thành ở Trung Quốc sau đó mới truyền sang các nước láng more »

Võ học Thiếu Lâm – Nhất lộ Lục hợp quyền bộ quyền cơ bản

Võ học Thiếu Lâm   Nhất lộ Lục hợp quyền Lục hợp quyền là một trong những bài quyền đối luyện cơ bản tiêu biểu của Thiếu Lâm.Toàn bộ bài quyền từ đầu đến cuối có bố cục hợp lý, kết cấu chặt chẽ, tiết tấu được phân chia rõ ràng, mạch lạc.Khi luyện, đòi hỏi xuất chiêu phải mạnh, các chiêu thức liên quan, more »

Tứ thức tự vệ cơ bản :Hỗn Ngươn Chưởng Công ngày xưa

Tứ thức :Hỗn Ngươn Chưởng Công Yếu Lý Chung Tất cả 4 thức, khi đẩy hay án (đè) tới chỗ chẳng đẩy-đè được nữa thì dừng hơi, tức nín thở, bụng dưới hơi phình ra chớ nên thóp bụng. Nếu thóp bụng thì khí dồn lên ngực mà chẳng được nơi Đan Điền, khí không ở Đan Điền thì Kình ở more »

Một số chiêu tự vệ cơ bản giải thoát khi bị khống chế

Một số chiêu giải thoát tự vệ

Một vài chiêu thức Vĩnh Xuân tự vệ cơ bản mộc nhân hướng

Một vài chiêu Vĩnh Xuân tự vệ Tình huống 1: A và B đứng đối diện, tư thế nghênh chiến. A dùng lối đánh vào mộc nhân hướng vào B (Hình 1).B đánh thẳng quyền phải vào ngực A, lập tức A dùng đòn Chi Bán Than Bàng hóa giải đòn đánh này của B (Hình 2).Thuận thế, A đè áp kiều more »