Vài thế ứng dụng trong thực tiển của môn võ Bạch Hổ Quyền pháp

Trong bài trước chúng tôi đã giới thiệu qua một vài cách trong những cách luyện công của Bạch Hổ Quyền. Bài này chúng tôi sẽ trình bày vài thế thông dụng của môn quyền thuật này.

* Đỡ và đánh khi địch thủ dùng tay.

– Thế thứ nhất :

Khi địch thủ dùng tay mặt đánh vào ngực ta. Lập tức ta đưa hai tay lên đỡ và tay trái phải ở trước tay mặt. (Hình 6).
new of h6 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 6

Lúc đó mặt ta sẽ trở nên trống trải, tất nhiên địch sẽ dùng tay còn lại đánh vào mặt ta. Tay trái ta gạt tay địch ra, đồng thời tràn người xuống dùng tay phải đánh vào hạ bộ của hắn. (Hình 7).
new of h7 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 7

– Thế thứ nhì :

Ta dùng quyền đánh xuống đầu địch thủ, nếu hắn đỡ không kịp thì ta đánh luôn vào đầu hắn.(Hình 8).
new of h8 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 8
Còn nếu hắn dùng hai tay đỡ kịp hai quyền của ta và định đánh hai 2 cạnh bàn tay xuống xương vai ta.(Hình 9)
new of h9 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 9
Thì lập tức ta ngồi thụp xuống dùng quyền đánh mạnh vào hạ bộ hắn. (Hình 10)
new of 10 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 10

* Đỡ và đánh khi địch thủ dùng chân.

– Thế thứ nhất :

Địch thủ dùng chân mặt đá vào hông ta (Hình 11).
new of h11 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 11
Lập tức ta dùng hai tay chụp lấy cổ chân hắn, đồng thời co đầu gối lên đánh mạnh vào ống quyển hắn (Hình 12).
new of h12 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 12
Rồi lấy tay trái kéo hắn về phía ta trong lúc chân mặt ta đá mạnh vào hạ bộ hắn (Hình 13).
new of 13 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 13

– Thế thứ nhì :

Cũng như thế trên khi địch dùng chân mặt đá vào hông ta, (Hình 11).
Ta hạ thấp mình xuống vòng tay mặt dưới chân hắn (Hình 14).
new of 14 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 14

Xong xoay mình dùng cùi chỏ tay trái đánh vào hạ bộ hắn (Hình 15).
new of h15 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 15
Sau khi đã lập thành thục những thế đánh đỡ, và thân thể đã cứng cáp, nhanh nhẹn. Người học Bạch Hổ Quyền sẽ tập đến “Liên Thế” tức là những thế đánh đỡ liên tiếp.

Tập liên thế rất có lợi vì nhờ đó ta có thể áp dụng những đường quyền một cách linh hoạt, không bối rối trước một địch thủ nhanh nhẹn.

Dưới đây là một liên thế đơn giản nhất và trong đó tôi sẽ gọi A là người đầu trọc, B là người kia.

– B tiến tới dùng tay chặt mạnh vào cổ A, A đưa tay mặt lên đỡ (Hình 16).
new of 16 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 16
– B xoay mình dùng quyền đánh vào hạ bộ A, A đưa tay trái xuống đỡ (Hình 17).
new of 17 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 17
– B xoay mình dùng quyền đánh vào hạ bộ A, A đưa tay trái xuống đỡ (Hình 18).
new of 18 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 18
Khi A té xuống, B định đá bồi thêm, A phản công vào hạ bộ B (Hình 19).
new of 19 Vài thế ứng dụng của môn võ Bạch Hổ Quyền
Hình 19

Sưu tầm

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>