Một vài chiêu thức Vĩnh Xuân tự vệ cơ bản mộc nhân hướng

Tình huống 1:
A và B đứng đối diện, tư thế nghênh chiến. A dùng lối đánh vào mộc nhân hướng vào B (Hình 1).B đánh thẳng quyền phải vào ngực A, lập tức A dùng đòn Chi Bán Than Bàng hóa giải đòn đánh này của B (Hình 2).Thuận thế, A đè áp kiều thủ của B xuống, đồng thời quật ngang chỏ phải vào đầu B (Hình 3). A tiếp tục xoay cổ tay, chém mạnh xuống gáy B, trong khi đánh gối phải lên vào phần ngực của B (Hình 4)

VinhXuanQC1 Một vài chiêu Vĩnh Xuân tự vệ

Tình huống 2:
A và B đứng đối diện, tư thế nghênh chiến. A dùng lối đánh vào mộc nhân hướng vào B (như Hình 1).A dùng Ngoại Than Thủ chặn đánh đòn công tay quyền phải trực diện của B (Hình 5). Đồng thời, A dùng Dương Tiêu Chỉ xỉa thẳng vào yết hầu B (Hình 6), Thuận thế tay phải phát kình đánh xoáy lật vào cánh tay trước của B làm đối phương ngã (Hình 7).
VinhXuanQC2 Một vài chiêu Vĩnh Xuân tự vệ

Tình huống 3:
A và B cùng ghì hai tay (Hình 8), A dùng lối vật trong Vĩnh Xuân, tay phải ghì chộp lấy tay trái của B (Hình 9).A phát kình, ghì đè khớp cổ tay trái của B xuống (Hình 10).
VinhXuanQC3 Một vài chiêu Vĩnh Xuân tự vệ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>