Tâm lý và nội tiết cơ thể trong võ thuật : tư thế sự tự tin

Các nhà khoa học đã có nhiều nghiên cứu và công nhận sự ảnh hưởng của tư thế cơ thể con người đối với các yếu tố . Trong số đó, tư thế “V-stance” (V – Victory – chiến thắng) là một trong những mánh khoé đơn giản và hiệu quả nhất.

Muốn hơn? Hãy giữ tư thế chiến thắng trong vòng 2 phút trước khi bạn đi chiến đấu (đi gặp khách hàng, đối tác, trước khi diễn thuyết, hoặc chỉ là đi…tán gái). Tư thế chiến thắng bao gồm:

– Đứng thẳng lưng
– Đẩy vai ra sau
– Mở rộng pham vi đứng
– Ngẩng cao đầu
– Đưa tay lên tạo thành chữ V

Trong loài linh trưởng, những con đực đầu đàn có tỉ lệ ( có ảnh hưởng tốt đến thể chất) cao hơn và Cortisol thấp hơn rất nhiều. Các nhà lãnh đạo cũng vậy, họ cảm thấy quyền lực nhiều hơn là stress, nên họ có thể thực sự bình tĩnh dù trong tình huống áp lực ra sao. Nhờ giữ tư thế này trong vòng 2 phút, bạn có thể đạt được mức Testosterone cần thiết và giảm thiểu Cortisol đáng kể.

Tư thế ở trên có thể làm gia tăng hoormone Testosterone và làm giảm Cortisol. Đây là môt cách để điều chỉnh Hoormone cơ thể và tạo ra những hiệu ứng tâm lý cần thiết.

Nhắc đến tư thế này, nhiều người dễ dàng liên tưởng đến bức tượng mô phỏng diễn viên Sylvester Stallone trong bộ phim huyền thoại “Rocky”

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>