Cách để vận dụng chiêu thức Judo vào thực tiễn “đường phố” thú vị

là một môn thể thao thú vị, một nghệ thuật, một kỷ luật, một hoạt động giải trí, xã hội, một chương trình thể dục, một phương tiện tự vệ, chiến đấu, và một cách sống… và nhiều hơn thế nữa.

Judo nổi tiếng với  kỹ thuật ném tuyệt đẹp, ngoài ra nó còn bao gồm các kỹ thuật khác như: vật lộn trên mặt đất với kỹ thuật chân điêu, kiểm soát nắm giữ bằng khóa tay , kỹ thuật nghẹt thở . Nhưng trên hết, trong các kỹ thuật của Judo nhấn mạnh tính an toàn và thoải mái cho người học. Chính vì vậy, Judo phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội, cả người tàn tật cũng có thể học và thực hành được.

Khi bị tấn công ôm các bạn có thể có những phản ứng khác nhau. Ở những tình tiết nhất định, sẽ đem ra quyết định cho bản thân. Khi gặp phải trường hợp tấn công, bị làm phiền từ phía trước…cách chóng đỡ phù hợp cơ bản trong Judo bằng đòn ogoshi (ôm hông ) trong môn võ Judo, ippol soei nage, ippol tai…..

1
2345.6

Có thể bạn quan tâm: Video hướng dẫn kỹ thuật tự vệ cơ bản trong Judo

Bình Quang Phong (Tổng hợp)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>