This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Một vài chiêu thức Vĩnh Xuân tự vệ cơ bản mộc nhân hướng

Một vài chiêu Vĩnh Xuân tự vệ Tình huống 1: A và B đứng đối diện, tư thế nghênh chiến. A dùng lối đánh vào mộc nhân hướng vào B (Hình 1).B đánh thẳng quyền phải vào ngực A, lập tức A dùng đòn Chi Bán Than Bàng hóa giải đòn đánh này của B (Hình 2).Thuận thế, A đè áp kiều more »

Khám Phá Võ Thuật – Học Võ – Võ Thuật Đỉnh Cao – Môn Phái Võ