môn phái

Lý do khiến cho môn võ Thất Sơn thần quyền bị gọi là “võ ma”

Sau nhiều cuộc hẹn, PV mới được gặp anh D., người được xem là chưởng môn của môn phái Thất Sơn thần quyền ở phía Bắc. Tuy nhiên vì một số lý do anh không tự nhận mình là chưởng môn và cũng muốn ở ẩn nên chúng tôi không tiện nêu tên thật của more »