danh sách

Tổng hợp danh sách kỹ thuật Judo cơ bản được truyền dạy trên thế giới

Danh sách kỹ thuật sau đây được công nhận bởi IJF – Liên đoàn Judo thế giới. Kỹ thuật cơ bản của Judo được chia thành các nhóm như sau: Kỹ thuật tay – Tewaza (có 16 kỹ thuật cơ bản) 1. Seoi-nage 2. Ippon Seoinage 3. Seoi Otoshi 4. Tai Otoshi 5. Kata Guruma 6. more »