quán tính

Khám phá mối tương quan giữa khoa học Vật lý và Võ thuật

Có thể nói võ thuật ngày nay đã là một ngành khoa học vì có rất nhiều khái niệm vật lý có thể liên hệ với võ thuật và các vấn đề liên quan. Luật quán tính Định luật đầu tiên về chuyển động của Newton . Đối tượng đang trong trạng thái chuyển động more »