phương pháp Randori

Tổ sư của Nhu đạo Jigoro Kano và phương pháp luyện tập Randori nhu đạo

3 Nhờ chuyên cần hơn các bạn đồng môn trong phương pháp luyện Kata (quyền), võ sư Kano đã được chọn là người kế vị thầy để đảm đương một võ đường danh tiếng của phái Tenjin-Shinyo-Ryu. Tuy nhiên, khi phát biểu về phương pháp luyện võ, vị tổ sư của môn phái Nhu đạo lại more »