Học viện an ninh Genghis

Khám phá những điểm khắc nghiệt trong chương trình huấn luyện vệ sĩ chuyên nghiệp

Cựu quân nhân Chen Yongqing là người đầu tiên đứng ra thành lập Học viện an ninh Genghis, một đơn vị huấn luyện vệ sĩ chuyên nghiệp.